เกี่ยวกับ BNI

BNI คือองค์กรที่เป็นการรวมกลุ่มของนักธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ซึ่งนักธุรกิจในกลุ่ม BNI แต่ละคน จะช่วยกันแนะนำลูกค้าที่มีคุณภาพให้มาใช้สินค้าหรือบริการของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน โดยสามาชิกแต่ละกลุ่มจะมีเพียงหนึ่งอาชีพต่อหนึ่งกลุ่มเท่านั้น คอนเนคชั่นคือคีย์สำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เราแนะนำลูกค้าให้เพื่อน เพื่อนก็จะแนะนำลูกค้าให้เรา เปรียบเสหมือนเรามีเซลส์ในบริษัทเท่ากับจำนวนสมาชิกในกลุ่มของเรานั่นเอง และเรายังมีโอกาสที่จะมีเซลส์เพิ่มมากขึ้นหากเราติดต่อกับเพื่อนใน BNI กลุ่มอื่น ๆ ซึ่งสมาชิกในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 400 คน สมาชิกทั่วโลกมีอยู่ 140000 คน (ข้อมูลปี คศ.2012)

BNI เป็นองค์กรระดับโลก ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาในไทยเมื่อ 7 ปีที่แล้ว หรือปี คศ 2006 โดยคุณ Mr. Kollakit Thalerngnawachart 

พันธกิจของ BNI (Our Mission) คือ การช่วยเหลือธุรกิจของเพื่อนสมาชิกให้เติบโตขึ้นได้ ด้วยโครงสร้างของการทำการตลาดแบบบอกต่อ (referral marketing) ที่ทั้งมีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือแบบมืออาชีพ นั่นทำให้สมาชิกใน BNI สามารถพัฒนาธุรกิจของตัวเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการอาศัยสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น และการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพและมีคุณภาพ จนสามารถสร้างความไว้วางใจในหมู่เพื่อนสมาชิกใน BNI ได้

 

GIVERS GAIN
"ผู้ให้คือผู้ได้รับ"